Address: Fu Xing industry, Fu Tian Town, Bo Luo County,  Hui Zhou City, Guang Dong Province , China.
Tel: (86)-752-6766306 / 9 Fax: (86)-752-6766368 Email: wangliplastics@sina.com